Cena verejnosti CE∙ZA∙AR 2014

Cena verejnosti je vo vašich rukách!

Na portáli denníka Hospodárske noviny rozhodnite, kto získa tento prestížny titul reprezentujúci názor verejnosti.

Hlasujte tu: http://hlasovanie.hnonline.sk/cena-verejnosti-cezaar/2014